سی ان سی پارت

 

گیربکس حلزونی WEO40-20 و WEO40-40

 

 

 

Product Ratio Input Shaft Input Flange
WEO40-20-060-14 1 to 20 14 60
WEO40-40-060-14 1 to 40 14 60

 

گیربکس حلزونی WEO60-05، WEO60-10 و WEO60-40

 

 

Product Ratio Input Shaft Input Flange
WEO60-05-080-19 1 to 5 19 80
WEO60-10-080-19 1 to 10 19 80
WEO60-40-080-19 1 to 40 19 80

 

گیربکس حلزونی WEO60-40-130

 

 

Product Ratio Input Shaft Input Flange
WEO60-10-130-22 1 to 10 22 130

 

گیربکس حلزونی WEO70-10 و WEO70-40

 

 

Product Ratio Input Shaft Input Flange
WEO70-10-130-22 1 to 10 22 130
WEO70-10-130-24 1 to 10 24 130
WEO70-40-130-22 1 to 40 22 130
WEO70-40-130-24 1 to 40 24 130

 

گیربکس حلزونی MEO60-10 و MEO60-20

 

 

Product Ratio
MEO60-10 1 to 10
MEO60-20 1 to 20

 

تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه CNCParts محفوظ می باشد.