سی ان سی پارت

 

اسپیندل هواخنک HQM

 

کاتالوگ اسپیندل موتور هواخنک HQM مدل STF47-82-1.5

 

 

 

Frequency 300 Hz
Voltage 220/380
Shaft ER20
Round 18000
Power 1.5

 

کاتالوگ اسپیندل موتور هواخنک HQM مدل STF47-82-2.2

 

 

Frequency 300 Hz
Voltage 220/380
Shaft ER20
Round 18000
Power 2.2

 

کاتالوگ اسپیندل موتور هواخنک HQM مدل STF47-82-3.5

 

 

Frequency 300 Hz
Voltage 220/380
Shaft ER25
Round 18000
Power 3.5

 

کاتالوگ اسپیندل موتور هواخنک HQM مدل STF60-103-4.5

 

 

Frequency 300 Hz
Voltage 220/380
Shaft ER32
Round 18000
Power 4.5

 

کاتالوگ اسپیندل موتور هواخنک HQM مدل STF60-103-6.0

 

 

Frequency 300 Hz
Voltage 220/380
Shaft ER32
Round 18000
Power 6.0

 

کاتالوگ اسپیندل موتور هواخنک HQM مدل STF60-103-7.5

 

 

Frequency 300 Hz
Voltage 220/380
Shaft ER32
Round 18000
Power 7.5

 

کاتالوگ اسپیندل موتور هواخنک HQM مدل STF36-110B-2.2

 

 

Frequency 300 Hz
Voltage 380
Shaft ER20
Round 18000
Power 2.2

 

کاتالوگ اسپیندل موتور هواخنک HQM مدل STF47-110B-1.5

 

 

Frequency 300 Hz
Voltage 220/380
Shaft ER20
Round 18000
Power 1.5

 

کاتالوگ اسپیندل موتور هواخنک HQM مدل STF47-110B-2.2

 

 

Frequency 300 Hz
Voltage 220/380
Shaft ER20
Round 18000
Power 2.2

 

کاتالوگ اسپیندل موتور هواخنک HQM مدل STF53-134B-2.2

 

 

Frequency 300 Hz
Voltage 220/380
Shaft ER20
Round 18000
Power 2.2

 

کاتالوگ اسپیندل موتور هواخنک HQM مدل STF53-134B-3.5

 

 

Frequency 300 Hz
Voltage 220/380
Shaft ER25
Round 18000
Power 3.5

 

کاتالوگ اسپیندل موتور هواخنک HQM مدل STF52-156B-4.5

 

 

Frequency 300 Hz
Voltage 220/380
Shaft ER32
Round 18000
Power 4.5

 

کاتالوگ اسپیندل موتور هواخنک HQM مدل STF52-156B-6.0

 

 

Frequency 300 Hz
Voltage 220/380
Shaft ER32
Round 18000
Power 6.0

 

کاتالوگ اسپیندل موتور هواخنک HQM مدل STF52-156B-7.5

 

 

Frequency 300 Hz
Voltage 220/380
Shaft ER32
Round 18000
Power 7.5

 

تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه CNCParts محفوظ می باشد.